Insight – Analys & Undersökningar

Vårt Insight-team jobbar med analyser, undersökningar och insikter. Arbetet stöttar mediaspecialisterna i mediautvärderingen samt projektledarna i strategiformulering och övergripande kampanjplanering. Dessutom arbetar Insight tätt tillsammans med vårt creativeteam som för att leverera underlag till utformning av kampanjer och koncept. Insight jobbar såväl kvalitativt som kvantitativt och har ett eget enkätverktyg för att snabbt kunna komma ut med undersökningar för våra kunder. Några av produkterna från Insight:

•  Marknadsundersökning
•  Konsumentundersökning
•  Varumärkesundersökning
•  Sales modelling
•  Effektmätningar
•  Varumärkestracking
•  Influencermätning

Många av produkterna har utvecklats tillsammans med våra kunder och det senaste tillskottet i produktportföljen är Influencermätningar där vi går utanför traditionella likes och istället kvantifierar olika typer av kommentarer kopplat till Influencerinlägg för att hitta det faktiska genomslaget av en kampanj.

Vid frågor maila gärna Insight@bizkithavas.se