Player Escort Reversed

Alla är viktiga i Svensk fotboll. Det är en av grundpelarna i ”Nya” Fotbollsskolan från SvFF som ska få fler att hitta till fotbollen. Vi fick äran att hjälpa SvFF med kommunikationen och omprofileringen.

Som en del i kampanjen kring Fotbollsskolan och för att tydliggöra kopplingen till Svensk fotboll använde vi några av våra mest välkända profiler för att uppmärksamma några av våra mest okända.

Se filmen här