prog

I oktober uppgav 80 % av publicisterna i Sverige att man gjort sitt eget annonsutrymme tillgängligt för programmatic och vi kan nu köpa en mängd premiumformat och premiumplaceringar både på desktop och mobilt. Även rich media-format och video ökar. Detta förändrar våra traditionella medieplaner en del, främst genom att vi inte på samma sätt specar sajter och placeringar utan istället köper det utrymme som passar kampanjen vid varje enskilt tillfälle. Fördelarna är framförallt att vi kan koppla på datakällor för att hitta vår exakta målgrupp och att vi kan styra frekvensen på kampanjnivå. Vi på Bizkit Havas jobbar ständigt för att hitta nya, kvalitativa datakällor och en av de senaste är Nordic Data Resources som nu är integrerade med Adform men som även siktar på en integrering med andra DSP:er. Nordic Data Resources har satt ihop olika datasegment från bl. a. Mosaic/InsightOne, Orvesto, Fastighetsregistret och Transportstyrelsen vilket gör att vi kan styra annonsering mot målgrupper som t ex villaägare, nybilsköpare, olika intresseområden som skidåkning, fiske, golf och mycket mer. Detta gör att vi får bättre möjligheter att identifiera olika typer av målgrupper och minska spill.

Initialt så fungerade programmatic i många fall som en ”filler”, alltså att publicister använde sig av tekniken för att förmedla osålt utrymme till medieköpare, ofta till ett lågt pris. I takt med att efterfrågan på utrymme för programmatic ökade så började även publicister att lägga större vikt vid att skapa bra erbjudande inom detta sätt att förmedla annonsutrymme och ett nytt affärsområde hamnade i fokus. Hos majoriteten av de större publicisterna så erbjuds idag möjligheten att komma åt samma annonsplaceringar när du köper genom en DSP (köpsystem för alla medieköp som sker inom ramen för programmatic) som när du bokar en annonsplacering traditionellt. En del medier har kommit så långt i utvecklingen så att de helt och hållet slopat det traditionella sättet att sälja medieutrymme digitalt, för att enbart erbjuda sitt intentory för programmatic.

Som digital medieköpare så innebär det alltså att du har tillgång till i stort sätt samma annonsutrymme som vid en traditionell bokning. Den stora skillnaden är att du med hjälp av teknik och data får möjlighet att addera styrningar för att definiera och enbart köpa den målgrupp som är relevant i din aktuella kampanj  - med full kontroll över pris, utfall och volym.

Skiftet från att programmatic har haft en roll som en ”filler” till att nu snarare vara ett effektivt sätt att köpa video, rich-media och brandingkampanjer på premiumplaceringar har påverkat prisutvecklingen för de programmatiska köpen de senaste åren. Prisnivåerna har till viss del gått upp men till fördelen av att vi som medieköpare via programmatic kommer åt bättre ytor och format idag än vad vi gjorde för fem år sen.