kljlkj

Havas globala insight-team har sammanställt en rapport kring Millennials karaktäristiska mediebeteenden samt hur varumärken bör arbeta för att nå ut till denna målgrupp. Rapporten är baserad på den Meaningful brands studie som Havas genomför varje år och som vi på Bizkit Havas fr.o.m. 2015 också deltar i.  Meaningful brands är en global studie som är baserad på enkätundersökningar med 300 000 personer på 34 marknader. Drygt 130 000 av dessa är Millenials.

Millennials, eller generation Y, inkluderar alla som är födda 1980-1996. De är idag 20-36 år och motsvarar 32.8% av världens befolkning. Denna grupp är extra intressant för dagens varumärken då de är på väg in i ett nytt stadie i livet där de börjar jobba, gifter sig och startar familjer. Detta leder naturligen till ökad konsumtion, större köpkraft samt att de börjar konsumera produkter som de inte tidigare varit intresserade av.

Nedan följer en del insikter från studien.

Karaktäristiska drag:

  • Millennials är tekniskt kunniga, alltid socialt anslutna, högutbildade och mer internationella än tidigare generationer. De är också mer optimistiska än äldre generationer och mer intresserade av att utveckla sina förmågor och lära sig nya saker. De är alltid på jakt efter nya upplevelser, både offline och online, eftersom de lätt blir uttråkade.
  • De är ”jag-generationen” som har ett stort behov av självförverkligande och av att imponera på andra.
  • Millennials har en hatkärlek till varumärken, 45% är kritiska till reklam, samtidigt vill 44% att varumärken ska förbättra deras livskvalité.

Mediebeteende:

  • Lägre användning av traditionell TV och tryckta medier än tidigare generationer, speciellt bland yngre Millennials (18-24 år)
  • Däremot är On Demand och online video väldigt populärt bland Millennials. Många tittar även på TV-program direkt i sin smartphone.
  • Millennials repeterar ofta samma rutin online och går in på ”sina” specifika sajter flera gånger om dagen. De är ständigt på jakt efter nytt innehåll.
  • Millennials använder flera mediekanaler samtidigt och de nås av 8 timmars media innehåll per 6,5 timmes användande.
  • Hela 86% anger att de använder andra medier när de tittar på TV, där mobilen är det vanligaste komplementet. 36% anger att de multitaskar genom att använda mobilen samtidigt som de är inne på internet på datorn.

Rekommendationer för varumärken i kommunikation med Millennials:

‣    Upprätta en jämlik relation med Millennials, ge dem möjlighet att uttrycka sig, lyssna på dem och ge ärlig feedback

‣    Bygg interaktiva varumärkesplatformar åt dem

‣    Låt dem vara delaktiga, satsa på co-creations

‣    Håll dem stimulerade genom att skapa spännande upplevelser och innehåll. Överraska och underhåll dem

‣    Gör dem till ditt varumärkes ambassadörer och behåll dem på din sida genom att belöna dem

‣    Använd en blandad mediamix med fokus på ny teknologi för att attrahera dem

‣    Kommunicera integrerat i flera kanaler samtidigt för att matcha deras multitasking-beteende

‣    Erbjud relevant innehåll via online video

‣    Skapa användbara appar

‣    Anordna events online och offline

 

Hela rapporten går att ladda ner här