seo-projekt-tips
  1. Gör grundjobbet bra – gör en nulägesanalys kring söknärvaron och webbplatsen idag så det tydligt framkommer vilka områden som behöver prioriteras. Är det tekniska delar kring webbplatsen som inte är helt hundra eller är det innehållet och content som behöver fyllas på först? Har vi meta data på plats eller gör höga laddningstider att vi tappar ranking? Eller behöver vi länkkraft från andra relevanta webbplatser? Gör en status check först och prioritera sen. Alla projekt är unika.
  2. Se till att ni har valt rätt nyckelord för just ert företag - Vilka sökord är det viktigast att ni rankar högt på? Hur ser konkurrensen ut där? Vilka sökord använder vår målgrupp för att nå oss? Se även till att prioritera kring nyckelorden, välj ut ca 5-10 stycken som får representera er som företag och det ni gör – där det finns sökvolymer och relevans. Börja optimera kring dem och fortsätt sedan med kringliggande sökord och fraser.
  3. Sätt upp mätsystem, mål och uppföljningsvärden innan ni startar – och ha tålamod. Sökmotoroptimering är ett långsiktigt arbete som kräver en hel del insatser och ger inte alltid snabba resultat, som t.ex. en betald sökannons kan ge. Håll koll på förändringar i konkurrensläget, Googles algoritmer, och följ upp regelbundet ifall det behövs justeringar på vägen.

Och slutligen, om ni inte redan gjort det – implementera microdata.

Microdata är en slags förlängning av HTML-koden där man kan beskriva detaljer om produkter, filmer, event, restauranger och mer, för att få en tydligare och större träffbild i sökresultatet. Ett sätt att stå sig i den ökande konkurrensen. Läs mer om samarbetet mellan Google, Yahoo och Microsoft här.