johnny_akerstrom_small

e-mail: johnnie.akerstrom@bizkithavas.se


Johnnie är en Göteborgare i exil. Han har en kandidatexamen i nationalekonomi och har även läst statistik. Johnnie har tidigare arbetat på MMS med projektledning och utveckling av TV-verktyget HotCollection. Han har även jobbat på Carat med TV-rådgivning och analys. Som handbollstränare är Johnnie specialist på anfallsspel.