jenny_l_900

e-mail: jenny.leeb@bizkithavas.se


Jenny har en fil.kand. i medie- och kommunikationsvetenskap. Hon är också författare. Jenny har tidigare jobbat på Mindshare och på Carat. Hon är generalist och projektledare och jobbar med alla medier men är i grunden specialist inom TV-mediet.