carl_k_900

e-mail: carl.kock@bizkithavas.se


Calle är utbildad ekonom som jobbat på mediebyrå i drygt ett decennium. Ett brinnande intresse för mat gör att han något motvilligt tillskriver sig epitetet Foodie i brist på ett bättre ord. Annars säger han inte nej till att spela golf eller fiska. Om vädret är tillräckligt bra, förstås.