bg_4

Bizkit Havas är en av Sveriges ledande medie- och reklambyrå. Vi är en så kallad hybridbyrå. Bolaget ägs av de svenska grundarna tillsammans med världens största kommunikations- och innehållskoncern Havas som finns i mer än 100 länder. Ägarmixen med svensk entreprenörsanda och stor internationell kapacitet skapar en spännande kultur och stor flexibilitet i kundarbetena. Byrån har 75 personer i Sverige, 150 i Norden och 20 000 personer runt om i världen.

Bizkit har funnits sedan 2001 och arbetar med alla medier, såväl digitala som analoga och har ett helt integrerat kreativt team. Vi är specialister inom media och reklam, vilket innebär att vi hjälper våra kunder med köp av media, performance, skapande av reklam, medieförhandlingar, strategier, idéer och annat som är relaterat till vår verksamhet och som gör att de säljer mer varje dag.

Medielandskapet förändras snabbt idag, mycket snabbare än för bara några år sedan. Det ställer stora krav på oss att både vara med i framkant och utveckla oss och att dessutom behärska alla de specialistkompetenser som behövs idag och som våra kunder efterfrågar. Sverige har ur ett internationellt perspektiv ett mycket sofistikerat och digitaliserat medielandskap. Det är här vi har skapat oss en ledande roll och det är här vi  jobbar hårt för att försvara den åt oss och våra kunder.

Bizkit Havas har en stark lokal svensk position, en nordisk koordinerad plattform och ett stort internationellt nätverk. Ingen av dessa egenskaper utesluter varandra utan används och anpassas efter vad vår kund har för specifikt behov.

Det är avgörande för oss tillsammans med våra kunder att vi ligger främst när det gäller att utnyttja samspelet mellan digitala och traditionella medier och den reklam som vi fyller detta med. Det är i den dynamiken och i den integrationen det händer. Det är här vi har framtiden, åtminstone så långt vi kan överblicka idag.

För oss är det viktigt, för att inte säga helt avgörande, att våra medarbetare har en god och balanserad livstillvaro. Detta för att de skall må bra som individer och för att kunna göra ett högkvalitativt jobb den tid de tillbringar på Bizkit Havas. Därför är balansen mellan jobb och privatliv av största vikt och något som vi jobbar hårt och aktivt med. Vi vill ta ansvar för våra medarbetare och ge dem möjlighet att vara friska, välmående och professionella människor.

 

Johan Eidmann VD, Bizkit Havas