bg_4

Bizkit Havas är en av Sveriges ledande medie- och reklambyrå. Vi är en så kallad hybridbyrå med både media och kreativt. Bolaget ägs numera av världens största kommunikations- och innehållskoncern Havas som har byråer i mer än 100 länder. Mixen med svensk entreprenörsanda och stor internationell kapacitet skapar en spännande kultur och stor flexibilitet i kundarbetena. Byrån är ca 80 personer i Sverige, 170 i Norden och 20 000 anställda runt om i världen.Bizkit har funnits sedan 2001 och arbetar med alla medier, såväl digitala som analoga och har ett helt integrerat kreativt team. Vi är specialister inom media och reklam, vilket innebär att vi hjälper våra kunder med köp av media, performance, skapande av reklam, medieförhandlingar, strategier, idéer och annat som är relaterat till vår verksamhet och som gör att våra kunder säljer mer varje dag.

Medielandskapet är idag inne i en mycket spännande fas med en snabb transformering mellan de olika plattformarna, mycket snabbare än för bara några år sedan. Det ställer stora krav på oss att både vara med i framkant och utveckla oss och dessutom behärska alla specialistkompetenser och teknik som behövs idag och som våra kunder efterfrågar. Det gör vi och våra kunder drar stor nytta av det. Sverige har ur ett internationellt perspektiv ett mycket sofistikerat och digitaliserat medielandskap. Det är här in den nya komplexa miljön Bizkit Havas sedan flera år har etablerats sig i en ledande roll och det är här vi  jobbar hårt för att försvara den.

Bizkit Havas har en stark lokal svensk position, en nordisk koordinerad plattform och ett stort internationellt nätverk. Ingen av dessa egenskaper utesluter varandra utan används och anpassas efter vad vår kund har för specifikt behov. Det är avgörande för oss tillsammans med våra kunder att vi ligger främst när det gäller att utnyttja samspelet mellan digitala och traditionella medier och det innehåll som vi fyller dessa med. Det är i den dynamiken och i den integrationen det händer. Det är här vi har framtiden, åtminstone så långt vi kan överblicka idag.

En viktig del av vår verksamhet är att se till att våra kunder har de allra bästa och lägsta tänkbara mediepriserna. Vår långa erfarenhet av den svenska och nordiska mediemarknaden och vårt starka nätverk gör att vi i alla jämförelser säkrar att våra kunder får det.

För oss är det viktigt, för att inte säga helt avgörande, att våra medarbetare har en god och balanserad livstillvaro. Detta för att de skall må bra som individer och för att kunna göra ett högkvalitativt jobb den tid de tillbringar på Bizkit Havas för att göra modern kommunikation åt våra kunder. Därför är balansen mellan jobb och privatliv av största vikt och något som vi jobbar hårt och aktivt med. Vi vill ta ansvar för våra medarbetare och ge dem möjlighet att vara friska, välmående och professionella människor.

Johan Eidmann

VD & grundare, Bizkit Havas