money

Under flera år har vi sett hur räckvidden i TV har sjunkit undan, i synnerhet i vissa målgrupper. Även om TV fortfarande är vår största räckviddsbyggare så behöver vi idag fler TRP för att nå samma räckvidd som för några år sedan. I tillägg till detta har vi även följt kanalernas prishöjningar och sammantaget har den här utvecklingen naturligtvis urholkat TV-kronans värde.

Den kanske största och mest dramatiska utvecklingen handlar dock inte om utmaningarna med att bygga räckvidd eller om ökade priser utan att de personer som faktiskt sitter bänkade i soffan inte uppmärksammar det som sker i TV-rutan i samma utsträckning som tidigare. Åtminstone inte när det gäller reklamen. I de effektmätningar vi har gjort för våra kunder under de senaste åren har observationsnivåerna successivt sjunkit till allt lägre nivåer. Framför allt i förhållande till den räckvidd vi faktiskt lyckas att bygga i våra målgrupper. Orsakerna till det här kan vara flera, men till stor del handlar den lägre effektiviteten om det second screen-beteende som vuxit fram under de senaste åren, där folk helt enkelt hittar andra sysselsättningar i samband med reklamen. Positivt i meningen att man kanske zappar lite mindre i reklambreaket, men fortfarande verkningslöst för en annonsör som inte möter det här beteendet på rätt sätt. Vad innebär den här utvecklingen för en annonsör, reklammakare och medieplanerare i praktiken då? För det första bör mediet TV betraktas och utnyttjas som en ljudkanal i högre utsträckning än tidigare. Om man nu inte tittar på TV-rutan, så kanske man åtminstone lyssnar och tar in såväl avsändare som budskap. Det handlar i de fallen alltså om att bli ännu bättre på att använda voice over/rösteffekter, att jobba med tydliga igenkänningselement såsom jinglar, återkommande karaktärer eller andra musikval som skapar kontinuitet, igenkänning och slutligen effekt. Mer då? Ja man kan naturligtvis även anpassa sin medienärvaro baserat på det här beteendet där vissa program-format kanske får mer uppmärksamhet än andra, att samordna närvaro på flera olika plattformar, brygga programformat mellan plattformar m.m.

De flesta av våra kunder har redan märkt av anpassningen i det kommande årets strategier och mer kommer ni troligen att få se framåt. Vi fortsätter att bevaka utvecklingen och inte minst att anpassa våra lösningar därefter.