maria 3

I takt med att mediekonsumtionen och medielandskapet förändras blir våra kunders kommunikation alltmer komplex. Idag handlar det inte bara om att fylla bannerutrymme och reklamfilmer med slogans, det krävs betydligt mer än så för attnå igenom bruset. Detta är en av anledningarna till att efterfrågan av kraftfulla och genomtänkta content- och nativelösningar ökat markant under det senaste året.

Nedan följer våra tre senaste trendspaningar inom content/native:

  • Kvalitetskraven för nativeannonser ökar ständigt hos de stora publicisterna och det gäller att annonserna smälter in i annonsmiljön och har en hög relevans för kontexten. Ingen vinner på att denna typ av annonser har missvisande innehåll eller placeras i fel sammanhang. För att säkerställa att vi arbetar på rätt sätt har vi en kontinuerlig dialog med publicisterna och gör fortlöpande AB-tester för samtliga kunders räkning. Vid ett flertal tillfällen har även publicister använt oss som exempel gällande hög standard och relevans.
  • Att kontinuerligt kommunicera med content och native via programmatiska köp kan bidra till en kraftigt ökad relevans, om man gör det på rätt sätt. Denna typ av kombination möjliggör att vi kan styra budskapet mot rätt målgrupp och genom att kunna berätta historier via löpande sekvensstyrning kan  vi enklare kan bygga upp en starkare lojalitet mot målgruppen.
  • Genom att vi utvecklar content- och nativelösningar åt våra kunder får vi en bättre förståelse för deras målgrupp, som de ju faktiskt vill kommunicera med. Detta har resulterat i att vi kunnat bidra med djupare analyser och i de flesta fall berikats med en större förståelse och nya insikter kring kunderna och marknaden.

Vi har nyligen anställt tidigare journalisten och fd chefredaktören Maria Lindblå Molander (bild) som  kommer att bli en viktig del av vårt integrerade content och native erbjudande.