Tre tips för ett stabilt SEO projekt

Gör grundjobbet bra – gör en nulägesanalys kring söknärvaron och webbplatsen idag så det tydligt framkommer vilka områden som behöver prioriteras. Är det tekniska delar kring webbplatsen som inte är helt hundra eller är det innehållet och content som behöver fyllas på först? Har vi meta data på plats eller gör höga laddningstider att vi tappar ranking? Eller behöver vi länkkraft från andra relevanta webbplatser? Gör en status check först och prioritera sen. Alla projekt är unika. Se till att ni har valt rätt nyckelord för just ert företag - Vilka sökord är det viktigast att ni rankar högt på? Hur…