Minskad reklam-effektivitet i TV

Under flera år har vi sett hur räckvidden i TV har sjunkit undan, i synnerhet i vissa målgrupper. Även om TV fortfarande är vår största räckviddsbyggare så behöver vi idag fler TRP för att nå samma räckvidd som för några år sedan. I tillägg till detta har vi även följt kanalernas prishöjningar och sammantaget har den här utvecklingen naturligtvis urholkat TV-kronans värde. Den kanske största och mest dramatiska utvecklingen handlar dock inte om utmaningarna med att bygga räckvidd eller om ökade priser utan att de personer som faktiskt sitter bänkade i soffan inte uppmärksammar det som sker i TV-rutan i…