sistabriefen_hemsida

Vi tillbringar en stor del av våra dagar på arbetsplatsen och det är en självklarhet att alla ska känna sig trygga i en trivsam miljö där det är högt i tak för åsikter.

Vi på Bizkit Havas har en kultur som bygger på respekt för alla individer och jämlikhet – utan undantag. Men efter att ha tagit del av den viktiga debatt som pågår måste vi självklart vara självkritiska. Vi gör mycket redan idag men vet att vi både kan och bör göra mer. Både här hos oss men också i den miljö vi verkar i, branschen i stort och med våra samarbetspartners.

I ett första steg kommer vi i ledningsgruppen att se över vår värdegrund och den befintliga jämställdhetsplanen. Vi kommer också att tillsätta en projektgrupp för att kartlägga vilka områden vi behöver satsa extra på och jobba vidare med. Det arbetet kommer att konkretiseras under januari månad.

Tack till alla modiga som står bakom det här uppropet, det är dags att göra skillnad.

Johan Eidmann, VD
Peter Arnesson, vice VD
Jenny Leeb, COO