Havas köper in sig i Bizkit Wisely

Pressinformation, 2014-09-17 Sedan många år har Bizkit Wisley och franska kommunikationsbyrån Havas haft ett fruktbart och utvecklande samarbete. Efter diskussioner under sommaren har parterna enats om en gemensam framtid vilket innebär att Havas köper 60% av Bizkit Wisely. Det är ett led i Bizkit Wiselys tydliga strategi att stärka sitt erbjudande på den nordiska marknaden och ett viktigt steg för Havas att stärka sig globalt. -        Vi är lite på väg att slå huvudet i taket och vill därför ta ett fastare grepp om den nordiska marknaden som vi allt oftare jobbar på, säger Johan Eidmann, grundare och VD på Bizkit…